Skip to content

Blog

Our Lovely Project News

School Tanzania

Iedereen heeft recht op gelijke kansen in het onderwijs. Daarom willen wij de kinderen in Tanzania ook de mogelijkheid bieden om onderwijs te krijgen. Met jullie hulp kunnen wij een
Read More

Koranschool Gambia

School Gambia  Stichting voor de Mens gaat met de wil van Allah een koranschool bouwen in GambiaHoe mooi is het om te kunnen bijdragen aan het verspreiden van kennis over
Read More

Weeshuis Tanzania

Weeshuis Tanzania Voor een weeshuis in Tanzania heeft een groep zusters zich bezighouden met de inzameling voor de bouw van het weeshuis. Wij hebben elhamdoulilah het bedrag voor de inrichting
Read More

Noodhulp Turkije

Schenk leven aan de natuur! Assalaamoe ‘alaikoum wa Rahmatullahi wa barakatuh, Door de bosbranden in Turkije zijn enorm veel bomen verwoest. Met de wil van Allah en jullie hulp kunnen
Read More

Cassave planten Sierra Leone

Sierra Leone, één van de armste landen ter wereld. Dit land in Afrika kent helaas veel armoede. Daarom willen wij onze broeders en zusters in dit land helpen! Een van
Read More

Weeshuis Bangladesh

Dankzij de ontvangen donaties hebben wij de bouw van een weeshuis kunnen realiseren in het oosten van Bangladesh (Chittagong)*. In dit weeshuis kunnen maar liefst 100 weeskinderen verblijven. In oktober
Read More
Play Video

Add Impact to Your Inbox

Sing up for our emails and get inspiring stories about rebuild world delivered straight to your inbox.