Skip to content

Missie

Stichting voor de Mens is een organisatie die er is voor de mens wereldwijd. Wij streven ernaar om de tevredenheid van Allah te verkrijgen (in shaa Allah) door ons in te zetten voor behoeftigen overal ter wereld. Dit kan bijvoorbeeld voor een persoon zijn die een operatie nodig heeft en dit niet zelf kan bekostigen of inzamelingen voor landen in nood. Ook zetten wij ons in voor de bouw van moskeeën, waterputten, scholen en weeshuizen.

Wij zetten ons met al ons vermogen in om onze projecten te laten doen slagen. Omdat wij voor anderen hetzelfde en zelfs meer wensen, als wat wij hebben.In shaa Allah zullen wij met de hulp van Allah en onze donateurs nog vele mooie projecten mogen voortbrengen.

“Zij, die hun rijkdommen nacht en dag, heimelijk of openlijk weggeven, ontvangen hun beloning van hun Heer; zij zullen niet vrezen, noch zullen zij treuren.”

Soera Al Baqara, vers 274

Play Video

Add Impact to Your Inbox

Sing up for our emails and get inspiring stories about rebuild world delivered straight to your inbox.