Skip to content

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacybeleid Stichting voor de Mens

De privacy van onze donateurs is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons worden verwerkt en dat wij te allen tijde verantwoord er mee omgaan. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat wij doen met informatie die wij over u ontvangen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan gerust contact met ons op.

Afhandelen van donaties:

Wanneer u bij Stichting voor de Mens een donatie doet, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw donatie secuur en discreet af te handelen. Wij ontvangen informatie over uw donatie van uw bank.
Hierbij gebruiken wij uw betalingsgegevens, telefoonnummer, geslacht, NAW-gegevens en e-mailadres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren daarna deze informatie zeven jaar (dit is wettelijk verplicht).

Mailing

Wij willen u graag op de hoogte houden van onze projecten en sturen u hierover informatie. Dit doen wij:

  • per post, per e-mail, via social media
  • U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze mailing. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@stichtingvoordemens.nl

Wij verstrekken uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instanties, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Stichting voor de Mens

Postadres:
Monnickendamstraat 30
1507 JJ Zaandam

E-mail: info@StichtingvoordeMens.nl

Facebook: https://www.facebook.com/stichtingvoordemens/

“Zij, die hun rijkdommen nacht en dag, heimelijk of openlijk weggeven, ontvangen hun beloning van hun Heer; zij zullen niet vrezen, noch zullen zij treuren.”

Soera Al Baqara, vers 274

Play Video

Add Impact to Your Inbox

Sing up for our emails and get inspiring stories about rebuild world delivered straight to your inbox.