Skip to content

Oprichting

Stichting voor de Mens is in 2016 opgericht en dankt haar bestaan aan de donateurs die tot op heden de stichting steunen.

Tijdens de Ramadan van 2016 is de voorzitster een kleine inzameling begonnen voor een waterput. Omdat dit project in korte tijd een groot succes was snakte zij naar meer en is er besloten om voor nog meer waterputten in te zamelen. Na ingezameld te hebben voor uiteindelijk 15 waterputten in een maand, is er besloten om het officieel te maken en een stichting te starten. 

Zo is in 2016 Stichting voor de Mens ontstaan en zijn wij tot de dag van vandaag dankzij de wil van Allah en onze gulle donateurs, nog steeds in staat om de behoeftigen in diverse landen te helpen.

Naast het plaatsen van waterputten hebben wij sinds de oprichting ons ingezet voor o.a. weeskinderen en behoeftigen in diverse landen. Daarnaast hebben wij zorgdragen voor de bouw van een moskee, een school, een weeshuis en veel meer Elhamdoulilah.

Ons doel is om ons te blijven inzetten en zoveel mogelijk humanitaire hulp te bieden aan de behoeftige mensen waar ook ter wereld. 

Met uw hulp kunnen wij ons doel blijven verwezenlijken.

“Zij, die hun rijkdommen nacht en dag, heimelijk of openlijk weggeven, ontvangen hun beloning van hun Heer; zij zullen niet vrezen, noch zullen zij treuren.”

Soera Al Baqara, vers 274

Play Video

Add Impact to Your Inbox

Sing up for our emails and get inspiring stories about rebuild world delivered straight to your inbox.